Top

Van der Pas

Governance Consultancy Management

Van der Pas Governance Consultancy Management ondersteunt bestuurders en organisaties bij het aanpakken en oplossen van bestuurlijke- en managementvraagstukken. Complexe vraagstukken vragen om een heldere en systematische aanpak. Die aanpak vormt de basis om in samenspel met bestuurders, toezichthouders, managers en medewerkers te komen tot gedragen oplossingen. Wij bieden zo’n aanpak. Daaraan voegen we onze ervaring en expertise toe. De aanpak is praktisch, zodat u er als bestuurder echt iets aan hebt.

Ons werkveld ligt op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven, in zakelijke dienstverlening en bankwezen.

Henk van der Pas

Diensten

Welke diensten kunt u van ons verwachten?

 • Het uitzetten van de strategische koers
 • Het optimaliseren van de bedrijfsvoering
 • Bedrijfseconomische analyse
 • Bemiddeling en second opinion bij organisatievraagstukken
 • Bestuur en projectleiding in fase van verandering
 • Tijdelijk management gericht op (herwinnen van) vertrouwen
 • De inrichting en werking van bestuur en toezicht
 • Het onderzoek naar samenwerking tussen organisaties en de implementatie daarvan
 • De vormgeving van de relatie tussen overheid en bedrijfsleven

Expertise

Wie is Henk van der Pas?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Henk van der Pas. Slechts indien de opdracht daarom vraagt schakelt hij in overleg met de opdrachtgever vanuit zijn netwerk anderen in.

Tot eind 2012 was hij gedurende ruim 11 jaar Algemeen Directeur van NLW Groep, sociale werkvoorziening in Noord-Limburg. Hij was tevens lid van het bestuur van branche-organiatie Cedris met de portefeuilles Arbeidszaken en Kwaliteit. Vanuit de sector was hij de eerstverantwoordelijke in het landelijke CAO-overleg.

Daarvoor was hij 9 jaar werkzaam als regiodirecteur en directievoorzitter bij ABAB accountants.

Verder was hij directeur van het Stafbureau van Samivoz, dat de aangesloten instellingen advies en ondersteuning bood op diverse beleidsterreinen.

Als adviseur en als leidinggevende was Henk 5 jaar werkzaam bij Rabobank Nederland. Tevens was hij 3 jaar seniorconsultant bij KPMG. Zijn loopbaan is hij begonnen als assistent-accountant bij de Nederlandse Accountants Maatschap (nu Deloitte & Touche).

Zijn ervaring in toezichthoudende functies bestaat uit 7 jaar voorzitterschap van de Raad van Commissarissen van Rabobank Horst Venray en 3 jaar vice-voorzitter van de (interim) Raad van Toezicht van Wel.kom, organisatie voor Welzijn en Kinderopvang in de regio Venlo/Roermond.

Zijn opleiding is bedrijfseconomie en postdoctoraal accountancy bij de Universiteit Tilburg.

Welke ervaring brengt hij in?

 • Leidinggevende en adviseur in grote en complexe organisaties met een diversiteit van specialisten, producten en geografische spreiding
 • Algemeen management als statutair eindverantwoordelijke in sociale werkvoorziening, productiebedrijf en accountancy
 • Initiëren, ontwikkelen en doorvoeren van organisatorische en cultuurveranderingen
 • Initiëren en dragen van fusieprocessen en het creëren van draagvlak hiervoor
 • Realiseren van bedrijfsovernames, samenwerkingsverbanden en joint ventures
 • Vormgeven van corporate governance structuur
 • Externe verzelfstandiging van overheidsorganisatie

Recente opdrachten